Plan szkolenia - lekarze

Plan kursu: Diagnostyka wad postawy, skolioz, choroby Scheuermanna i wad klatki piersiowej wg Metody FITS
(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metoda uznana i rekomendowana przez SOSORT - Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

Prowadzący:

 • dr n. med. Marianna Białek (fizjoterapeuta). Gabinet Fizjoterapii - Jawor
 • mgr Andrzej M’hango D.O. (dyplomowany osteopata, specjalista rehabilitacji ruchowej), CRM „Terapeuta” - Kielce
 • prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki, UM Poznań (ortopeda). Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Poznań.
Cena kursu: 1250.00 zł
Miejsce szkolenia:
Oddział Fundacji "Promyk Słońca", Wrocław, ul. Swobodna 8a, IV piętro (wjazd od ulicy Ślężnej).

Cel kursu:
 • nauka badania klinicznego pacjenta z wada postawy, skoliozą i chorobą Scheuremanna,
 • jak rozpoznać pierwsze objawy tych schorzeń, jakie badania dodatkowe trzeba zrobić i gdzie skierować pacjenta po ustaleniu rozpoznania,
 • nauka oceny skrótu kończyny dolnej - funkcjonalny czy rzeczywisty, ocena ustawienie stóp i kolan (szpotawość, koślawość, przeprost). Czy i kiedy dawać wkładkę – rodzaj stosowanych wkładek,
 • analiza zdjęć rentgenowskich: nauka pomiaru kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji wg Raimondiego, ocena dojrzałości kostnej testem Rissera, skolioza pierwotna i wtórna, kręgi klinowe, motylkowe,
 • omówienie leczenia gorsetowego: kiedy zlecić gorset, wybór gorset, jak długo stosować, kiedy i w jaki sposób odstawiać, jak łączyć z ćwiczeniami ?
 • omówienie leczenia operacyjnego: wskazania do operacji, wybór metody, przygotowanie do zabiegu, postępowanie pooperacyjne,
 • pokaz efektów terapii, sposobu korekcji i możliwości zmiany klinicznej i radiologicznej pacjentów ze skolioza i chorobą Scheuermanna.

 

Plan kursu:

I DZIEŃ:
 • 15,00 – 16,30 Patomechanika skolioz, choroba Scheuermanna (teoria M. Białek 90 min)
 • 16,30 – 16,45 Przerwa
 • 16,45 – 17,15 Historia Metody FITS (teoria, Białek 15 min) Prezentacja Metody FITS (teoria, M’hango 15 min)
 • 17,15 - 18,30 Wady stóp i kolan (teoria Białek, 15 min) Sensomotoryka, konstrukcja spiralna stopy (praktyka, M’hango 60 min)
 • 18,30 – 19,15 Sensomotoryka – (praktyka M’hango 45 min).
II DZIEŃ:
 • 09, 00 – 10,15 Badanie kliniczne pacjenta z wadą postawy, skoliozą lub chorobą Scheuermanna – prezentacja badania (praktyka Białek 30 minut) Przykład terapii wg metody FITS przez instruktorów (praktyka 45 min. Białek, M’hango).
 • 10,15 – 10,30 Przerwa
 • 10,45 – 11,00 Przerwa
 • 10,30 – 11,30 Badanie kliniczne pacjentów przez uczestników szkolenia (praktyka, Białek, M’hango 60 min)
 • 11,30 – 12,15 Analiza zdjęć rtg (pomiar kąta Cobba, kąta rotacji kręgu – Raimondi, Perdiolle’a, Test Rissera (teoria- omówienie zdjęć rtg. Białek, 45 min).
 • 12,`15 – 12,30 Przerwa
 • 12,30 – 13,45 Badanie ustawienia miednicy i skrótu kończyny dolnej. Skrót rzeczywisty i funkcjonalny (praktyka, M’hango 45 min) Badanie długości kkd, (praktyka, M’hango 15 min). Zalecenie wkładki tak/nie – (teoria, M’hango 15 min)
 • 13,45 – 15,00 Przerwa
 • 15,00 – 16,30 Leczenie operacyjne skolioz i choroby Scheuermanna (teoria, Kotwicki, 90 min)
 • 16,30 – 16,45 Przerwa
 • 16,45 – 18,00 Leczenie gorsetowe skolioz i choroby Scheuermanna (teoria, Kotwicki 75 min )

Na kurs proszę się zaopatrzyć: zdjęcia rtg pacjentów ze skoliozą, skoliometr Bunella, pion, linijka drewniana 30 cm, obuwie zmienne.

III DZIEŃ:
 • 09,00 – 09,45 Leczenie zachowawcze wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna – dobór ćwiczeń w leczeniu bez gorsetowym, ćwiczenia w gorsecie, ćwiczenia przed i po zabiegu operacyjnym (teoria, Białek 45 min)
 • 09,45 – 10,30 Efekty leczenia skolioz na podstawie zdjęć rtg (teoria, Białek 45 min)
 • 10,30 – 10,45 Przerwa
 • 10,30 – 11,30 Badanie kliniczne pacjentów przez uczestników szkolenia (praktyka, Białek, M’hango 60 min)
 • 10,45 – 12,30 Wzorce korekcyjne w Metodzie FITS (płaszczyzna czołowa, strzałkowa i poprzeczna. Skoliozy 1- łukowe, 2- łukowe (praktyka Białek 105 min).
 • 12,`15 – 12,30 Przerwa
 • 12,30 – 13,45 Badanie ustawienia miednicy i skrótu kończyny dolnej. Skrót rzeczywisty i funkcjonalny (praktyka, M’hango 45 min) Badanie długości kkd, (praktyka, M’hango 15 min). Zalecenie wkładki tak/nie – (teoria, M’hango 15 min)
 • 12,30 - 12,45 Przerwa
 • 12,45 – 13,30 Wady klatki piersiowej (szewska, kurza, wypłaszczona jednostronnie w płaszczyźnie strzałkowej, wypłaszczona obustronnie z przodu (praktyka, Białek 45 min)
 • 13,30 – 14,00 Powięź - wykorzystanie koncepcji Taśm Mięśniowo-Powięziowych w terapii skolioz (teoria Białek 30 min)
 • 14,00 - 14,45 Elementy terapii mięśniowo-powięziowej (praktyka Białek, M’hango 45 min)
 • 14,45 – 15,00 Podsumowanie kursu

Na kurs proszę się zaopatrzyć: zdjęcia rtg pacjentów ze skoliozą, skoliometr Bunella, pion, linijka drewniana 30 cm, obuwie zmienne.