Dr n. med. Marianna Białek

Fizjoterapeuta, tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w roku 2001 r. Autorka i instruktorka szkoleń „Leczenie skolioz wg Metody PNF” w latach 2001-2003. Od 2002 roku organizatorka turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci ze skoliozą i chorobą Scheuermana. Współautorka i instruktorka szkoleń z zakresu leczenia skolioz wg Metody FITS od 2004 roku. Członek SOSORT od 2006 roku. Liczne wystąpienia na konferencjach w Polsce jak również za granicą (Boston, Ateny, Lyon, Barcelona, Mediolan, Wiesbaden, Dubrovnik). Autorka publikacji dotyczących wyników leczenia skolioz w czasopismach: Scoliosis Journal i Medicine.

Ukończone szkolenia z terapii skolioz:

 • BSPTS
 • SEAS
 • Osteopatyczne podejście w leczeniu skolioz
 • Mięśniowo-powięziowe uwalnianie rejonu klatki piersiowej, terapia skolioz

Ukończone szkolenia z innych dziedzin:

 • terapia manualna,
 • neuromoblizacje,
 • techniki osteopatyczne,
 • terapia czaszkowo-krzyżowa,
 • punkty spustowe,
 • terapia powięziowa,
 • PNF,
 • McKenzie,
 • Cyriax,
 • terapia tkanek miękkich,
 • kinesiotaping,
 • taśmy mięśniowo-powięziowe wg Myers’a,
 • relaksacja powięziowa klatki piersiowej,
 • terapia po mastektomii,
 • fizjoterapia dzieci z mukowiscydozą,
 • połączenia powięziowe i membranowe między narządem ruchu, układem
 • trzewnym i czaszkowo-krzyżowym,
 • osteopatyczna terapia wisceralna,
 • suche igłowanie.
Masz pytania? Zadzwoń:
Marianna Białek +48 691 736 673
Andrzej M’hango tel. +48 601 503 142