MasterCourse

MasterCourse FITS”

„Techniki mięśniowo-powięziowe w relaksacji klatki piersiowej.
Terapia skolioz w ujęciu wisceralnym”

Warszawa – Orto Kursy Tomasz Wroński
Termin: 14-15.10.2017
Cena: 1500,00 zł

 

Plan kursu

 1. Uwalnianie opony twardej.
 2. Uwalnianie przepony.
 3. Terapia powięziowa.
 4. Rodzaje deformacji w obrębie klatki piersiowej:
  • klatka piersiowa lejkowata ze spłyconą kifozą,
  • klatka piersiowa lejkowata z pogłębioną kifozą,
  • klatka piersiowa kurza ze spłyconą kifozą,
  • klatka piersiowa kurza z pogłębioną kifozą,
  • klatka piersiowa lejkowata ze spłyconą kifozą,
 5. Terapia mostka, żeber, stawów mostkowo-żebrowych, relaksacja przełyku.
 6. Ćwiczenia oddechowe dla poszczególnych dysfunkcji w obrębie klatki piersiowej.
 7. Techniki powięziowe dla skoliozy piersiowej i piersiowo-lędźwiowej.
 8. Techniki powięziowe dla miednicy.
 9. Techniki visceralne dla skoliozy Th (skolioza wewnątrzklatkowa).
 10. Techniki visceralne dla skoliozy Th/L (skolioza wątrobowa, żołądkowa, nerkowa)