Znam turnusy rehabilitacyjne organizowane dla dzieci ze skoliozą przez dr n. med. Mariannę Białek. Polecam je wielu pacjentom ze skoliozą idiopatyczną, gdyż widziałem, że w trakcie pobytu są oni poddawani intensywnej terapii i mogą nauczyć się prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Zauważyłem, że po turnusie dziecko wyjeżdża zmotywowane do dalszych systematycznych ćwiczeń w domu. Istotny jest także pozytywny wpływ na psychikę młodego pacjenta, jaki obserwuję u tych osób.


Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki
Klinika Ortopedii Dziecięcej w Poznaniu