Kurs diagnostyczny dla lekarzy

Diagnostyka wad postawy, skolioz, choroby Scheuermanna i wad klatki piersiowej wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Metoda uznana i rekomendowana przez SOSORT - Society on ScoliosisOrthopaedic and Rehabilitation Treatment

 

I dzień:

 1. 15,00 – 16,30 Patomechanika skolioz, choroba Scheuermanna (teoria M. Białek 90 min) .
 2. 16,30 – 16,45 Przerwa.
 3. 16,45 – 17,15 Historia Metody FITS (teoria, Białek 15 min) Prezentacja Metody FITS (teoria, M’hango 15 min).
 4. 17,15 - 18,30 Wady stóp i kolan (teoria Białek, 15 min) Sensomotoryka, konstrukcja spiralna stopy (praktyka, M’hango 60 min).
 5. 18,30 – 19,15 Sensomotoryka – (praktyka M’hango45 min).

II dzień:

 1. 09, 00 – 10,15 Badanie kliniczne pacjenta z wadą postawy, skoliozą lub chorobą Scheuermanna – prezentacja badania (praktyka Białek 30 minut) Przykład terapii wg metody FITS przez instruktorów (praktyka 45 min. Białek, M’hango).
 2. 10,15 – 10,30 Przerwa.
 3. 11,30 – 12,15 Analiza zdjęć rtg (pomiar kąta Cobba, kąta rotacji kręgu – Raimondi, Perdiolle’a, Test Rissera (teoria- omówienie zdjęć rtg. Białek, 45 min). Zalecenie wkładki tak/nie – (teoria, M’hango 15 min).
 4. 12,15 – 12,30 Przerwa.
 5. 12,30 – 13,45 Badanie ustawienia miednicy i skrótu kończyny dolnej. Skrót rzeczywisty i funkcjonalny (praktyka, M’hango 45 min). Badanie długości kkd, (praktyka, M’hango 15 min).
 6. 13,45 – 15,00 Przerwa.
 7. 15,00 – 16,30 Leczenie operacyjne skolioz i choroby Scheuermanna (teoria, Kotwicki, 90 min).
 8. 16,30 – 16,45 Przerwa.
 9. 16,45 – 18,00 Leczenie gorsetowe skolioz i choroby Scheuermanna (teoria, Kotwicki 75 min ).

 

III dzień:

 1. 09,00 – 09,45 Leczenie zachowawcze wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna – dobór ćwiczeń w leczeniu bez gorsetowym, ćwiczenia w gorsecie, ćwiczenia przed i po zabiegu operacyjnym (teoria, Białek 45 min).
 2. 09,45 – 10,30 Efekty leczenia skolioz na podstawie zdjęć rtg (teoria, Białek 45 min).
 3. 10,30 – 10,45 Przerwa.
 4. 10,45 – 12,30 Wzorce korekcyjne w Metodzie FITS (płaszczyzna czołowa, strzałkowa i poprzeczna. Skoliozy 1- łukowe, 2- łukowe(praktyka Białek 105 min).
 5. 12,30 - 12,45 Przerwa.
 6. 12,45 – 13,30 Wady klatki piersiowej (szewska, kurza, wypłaszczona jednostronnie w płaszczyźnie strzałkowej, wypłaszczona obustronnie z przodu (praktyka, Białek 45 min) .
 7. 13,30 – 14,00 Powięź - wykorzystanie koncepcji Taśm Mięśniowo-Powięziowych w terapii skolioz (teoria Białek 30 min).
 8. 14,00 - 14,45Elementy terapii mięśniowo-powięziowej (praktykaBiałek, M’hango45 min).
 9. 14,45 – 15,00 Podsumowanie kursu.