Publications

[1] Białek M. - "Możliwości zastosowania terapii manualnej w leczeniu skolioz - doświadczenia własne", Medycyna Manualna, T. I nr 4/1997.

[2] Białek M. - "Analiza skuteczności korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci, wspomaganych zabiegami terapii manualnej na podstawie wybranych wskaźników biomechanicznych oraz zjawiska mory projekcyjnej", Praca Doktorska, CMKP Warszawa 2000.

[3] Białek M. - "Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz. Fizjoterapia Polska", Medsportpress, Warszawa 2001, Kwartalnik, Volume 1, number 2.

[4] Białek M. - "PNF w leczeniu skolioz - doświadczenia własne", Medycyna Manualna, T. VI, nr 3 i 4/2001.

[5] Białek M. - "Skuteczne metody leczenia skolioz", Medycyna Manualna, T. VII, nr 1 i 2/2003.

[6] Białek M., Chwała W., M'hango A. - "Ocena symetrii biopotencjałów czynnościowych mięśni grzbietu na podstawie badań EMG (przezskórne), w skoliozach dwułukowych poddanych 2-tyg. intensywnej terapii indywidualnej", Fizjoterapia Polska, Medsportpress, Warszawa, Volume 5, Number 2, 2005.

[7] Białek M., Chwała W., M'hango A. - "Przestrzenny wzorzec chodu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną Th dex (pierwotną) i L sin (wtórną) - na podstawie badania trójwymiarowej analizy chodu systemem Vicon". Referat przygotowany na V Dni Fizjoterapii we Wrocławiu 20-21.05.2005.

[8] Białek M. - "Własny sposób postępowania usprawniającego dzieci z MPD z wykorzystaniem elementów neuromobilizacji wg Buttler'a".

[9] Białek M., Janiszewski M. - "Terapia kranio-sakralna".

[10] Białek M., Kotwicki T., M'hango A., Szulc A. - "Wartość kąta rotacji tułowia w obrębie skrzywienia pierwotnego i kompensacyjnego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną poddanych intensywnej indywidualnej kinezyterapii FITS", Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Annales Academiae Medicae Silesiensis , T.6, Nr 1/2007

[11] Białek M, M'hango A. - "FITS concept - Functional Individual Therapy of Scoliosis. Studies In Health Technology and Informatics . The Conservative Scoliosis Treatment.
1st SOSORT Instructional Course Lectures Book. IOS, 2008; 135: 250-261.

[12] Czaprowski D., Stoliński Ł., Stolińska E., Białek M., Szczygieł A. - Wpływ intensywnej fizjoterapii prowadzonej wg koncepcji FITS na zmianę kąta rotacji tułowia u dzieci z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Postępy rehabilitacji Advances In Rehabilitation I Międzynarodowy Kongres PTR I PTF T. XXII, Warszawa 2009: 123-124.

[13] Białek M., M'hango A. - Complex Diagnostic and Therapy of Spinal Curvatures and Scoliosis According to FITS Concept. Dysfunctions of The Locomotor System. Poznań University of Medical Sciences 1/2010. Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Madycznego im. Karola Marciniaka, Poznań 2011

[14] Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja: Skoliozy - ciągle rosnący problem naszego społeczeństwa, (wywiad z dr n. med. Marianna Białek), czerwiec 2011, nr 18, 4-7.

http://www.praktycznafizjoterapia.pl

[15] Białek M., Białek E. - Możliwość poprawy klinicznej i radiologicznej skoliozy idiopatycznej III stopnia, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, czerwiec 2011, nr 18, 12-19
www.praktycznafizjoterapia.pl

[16] Białek M. - Conservative treatment of idiopathic scoliosis according to FITS concept: presentation of the method and preliminary, short term radiological and clinical results based on SOSORT and SRS criteria. Scoliosis. 2011 Nov 28;6(1):25.
www.scoliosisjournal.com

[17] Kinel E., Kotwicki T., Podolska A., Białek M., Stryła W. - Polish validation of Brace Questionnaire. European Spine Journal, Volume 20, Number 1, January 2012.

[18] Kinel E., Kotwicki T., Podolska A., Białek M., Stryła W. - Quality of life and stress level in adolescents with idiopathic scoliosis subjected to conservative treatment, Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 176: Research into Spinal Deformities 8, 419-422

[19] Białek M., M’hango A. - FITS method, 26-31, Josette Bettany-Saltikov J., Paz-Lourido B.: Physical Therapy Perspectives in the 21st Century - Challenges and Possibilities , ISBN 978-953-51-0459-9.
www.academia.edu/3574712/Physical_Therapy_perspectives_in_the_21st_century_Challenges_and_possibilities

[20] Białek M., Białek E. - Ćwiczenia korygujące wady postawy, Doradca nauczyciela przedszkola, kwiecień 2012, nr 8/2012, 57-59

[21] Białek M., Brzęk A., Białek E. -"Wpływ terapii FITS na wartość kąta rotacji tułowia u dziewcząt z rozpoznaną skoliozą idiopatyczną dwułukową" W: Fizjoterapia: diagnostyka i terapia w postępowaniu z osobami z różnymi potrzebami. Red.: R.Plinta, M. Kosińska, L. Niebrój, Eukrasja, Vol.17, Katowice 2013

[22] Białek M. - Mild Angle Early Onset Idiopathic Scoliosis Children Avoid Progression Under FITS Method (Functional Individual Therapy of Scoliosis), Medicine: May 2015 - Volume 94 - Issue 20 - p e863

[23] Hagit Berdishevsky, Victoria Ashley Lebel, Josette Bettany-Saltikov, Manuel Rigo, Andrea Lebel, Axel Hennes, Michele Romano, Marianna Białek, Andrzej M’hango, Tony Betts, Jean Claude de Mauroy and Jacek Durmala - Physiotherapy scoliosis-specific exercises – a comprehensive review of seven major schools. Scoliosis and Spinal Disorders (2016). DOI 10.1186/s13013-016-0076-9.

[24] Białek M., M'hango A., Blicharska-Kubiś I., Białek-Kucharska E.: Ocena funkcjonalna układu ruchu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną według założeń Metody FITS. Standardy Medyczne Pediatria. Media Press, Warszawa Nr 1, T14, s.111-124